Quy trình sản xuất

原材料
拉丝
冷镦
光球

nguyên liệu thô

kéo dây

Tiêu đề lạnh

quang quyển

热处理
硬磨
分选
初研 精研

xử lý nhiệt

Mài cứng

Sắp xếp

Nghiên cứu ban đầu và nghiên cứu chuyên sâu

清洗
光电
终检
包装

dọn dẹp

quang điện

Kiểm tra cuối cùng

đóng gói