Kiểm tra thiết bị

40X显微镜
100X 显微镜
TESA 电子测量仪器
金相组织测仪

Kính hiển vi 40x

Kính hiển vi 100x

Dụng cụ đo điện tử TESA

Máy kiểm tra cấu trúc kim loại

0.1um三针仪
0.2um三针仪
压碎试验机
盐雾试验设备

Dụng cụ ba kim 0,1 Um

Dụng cụ ba kim 0,2um

Máy nghiền

Thiết bị kiểm tra phun muối

硬度计
圆度仪
振动仪

Máy kiểm tra độ cứng

Máy đo độ tròn

Máy đo độ rung